BioFaktory_NutriMix_02.jpg

Trouw Nutrition Biofaktory - NutriMix


Úkolem byl redesign značky a celé řady obalů minerálních krmiv a vitamínů pro drobnochovatele a malochovy.

Produkty jsou určeny pro každodenní použití a mají zajistit úspěšný odchov, výkrm a chov drůbeže, selat, prasat, králíků, ovcí, koz, telat, dojnic a skotu.
NutriMix je velmi úspěšná značka, proto jsme se snažili zachovat návaznost na design původních obalů. Této návaznosti je docíleno především zachováním podobné barevnosti a rozložení jednotlivých elementů designu. Výrazně je posílena orientace spotřebitele nejen v informacích na obale, ale také v rámci celého portfolia. Rozlišitelnost jednotlivých produktů zaručují dominantní fotografie spokojených zvířat.

Klient: Trouw Nutrition Biofaktory


Druh zakázky:

Redesign

Vývoj značky

Obalový design


Datum: 3. května 2015


BioFaktory_NutriMix_01.jpg


BioFaktory_NutriMix_03.jpg