Hame_chlazena_jidla_06.jpg

Hamé - Chlazená jídla


Redesign řady chlazených hotových jídel Hamé life style.

Zadáním bylo vytvoření nové vizuální identity pro kompletní portfolio značky “Hamé life style”. Modernizace, zatraktivnění, vytvoření silné řady a jasné odlišení od konkurence -to jsou další cíle tohoto projektu. Designy stojí na kontrastu moderní geometrické grafiky a tradičních přírodních materiálů. Jasně jsou definovány všechny komunikační zóny, což usnadňuje orientaci spotřebitele.

Klient: Hamé


Druh zakázky:

Obalový design

Fotografie

Foodstyling


Datum: 18. června 2012


Hame_chlazena_jidla_09.jpg


Hame_chlazena_jidla_07.jpg


Hame_chlazena_jidla_08.jpg