GoodMills_Profi_01

Goodmills Professional


GoodMills Group je největším mlýnským uskupením v Evropě a působí v 7 evropských zemích. Společnost GoodMills Group působí na trzích B2B, B2C a HoReCa. GMG se rozhodla uvést na trh homogenní B2B značku pro všchny trhy GMG a to jak pro tradiční pekárny, tak segment HoReCa.

Komplexní projekt vývoje značky a obalového designu dvou produktových řad určených pro tradiční pekárny a pro HoReCa. Obě řady bude zastřešovat značka GoodMills Professional a to nejen použitým logotypem, ale podobným vizuálním jazykem. Současně je důležité obě řady dostatečně odlišit, nejen skladbou produktového portfolia, ale také graficky a vhodným pojmenováním každé z řad. Několik grafických řešení prošlo důkladným spotřebitelským testem ve třech zemích GM Group. Na základě výsledků tohoto testu bylo jednoznačně vybráno vítězné řešení, které následně doznalo již jen dílčích grafických změn.

1. řada – Pekárny

Název řady – For Bakers

Dominantní barevné kódování, název mouky a její číslo, které je pro pekaře velmi důležité, jsou doplněny o graficky zjednodušené vyobrazení klasu. Pro navození atmosféry tradice a venkova je v pozadí použita ručně kreslená ilustrace krajiny. Další důležitý prvek je „pečeť kvality“, ve kterém jsou komunikovány klíčové benefity.

GoodMills_Profi_NEW_11


2. řada – HoReCa

Název řady – For Chefs

Dominantní barevné kódování a název mouky jsou doplněny o ručně kreslené ilustrace, které jasně komunikují pro jaký druh pečiva je konkrétní mouka určena. Další důležitý prvek je „pečeť kvality“, ve kterém jsou komunikovány klíčové benefity.

GoodMills_Profi_NEW_08

Klient: GoodMills Group


Druh zakázky:

Značka

Obalový design


Datum: 12. dubna 2022


GoodMills_Profi_02