Goodmills_03.jpg

GoodMills - Pekařské mouky


Redesign 15kg a 50kg pytlů určených pro pekárny a restaurace.

Úkolem bylo zvýšit atraktivitu, působit profesionálnějším dojmem a zlepšit odlišitelnost jednotlivých druhů mouk. Dále bylo třeba doplnit i některé inovativní elementy, například systém ikon, které by znázorňovaly, zda jde o pšenici či žito, že výrobce vlastní certifikáty kvality atd. Obal působí velmi technicky a minimalisticky. Důraz je kladen na funkčnost. Jediným prvkem, který design odlehčuje a vnáší do něj emoce, je ilustrace mlýnu. Jednobarevný tisk byl z hlediska nákladů preferovaný a byl spolu se základním barevným kódováním zachován.

Klient: GoodMills


Druh zakázky:

Redesign

Obalový design


Datum: 13. září 2015


GoodMills_07.jpg


Goodmills_05.jpg


Goodmills_04.jpg